Asperger Nath / Nath’s Asperger

Dyma le fedrwch chi ddarllen am brofiad Nath gyda Syndrom Asperger. Mae’n rhestru digwyddiadau lle ma’ Nath wedi ymateb yn ôl y cyflwr. Plis postiwch unrhyw sylwadau sydd gennych.

This is where you can read about Nath’s experience with Asperger Syndrome. It lists events where Nath has responded in accordance to the condition. Please post any comments you have.

 

  • Ma’ Nath yn grac iawn ar ôl clywed am y fachgen a gyflawnodd hunanladdiad.

Nath is very angry after hearing about the boy who committed suicide.


  • Ma’ Nath yn falch ei fod wedi cael cyfle i siarad ar “Taro’r Post” am Syndrom Asperger.

Nath is glad to have had an opportunity to discuss Asperger Syndrome on “Taro’r Post”.


  • Ma’n rhaid i Nath glorio ei glustiau pob Ddydd Mercher yn y swyddfa, pan mae’r larwm dân yn cael ei brofi. Mae’r cydweithwyr eraill i gyd wastad yn anghofio amdano hefyd.

Nath has to cover his ears every Wednesday in the office, when the fire alram goes off. All the other colleagues always forget about it as well.


 

  • Ma’ Nath yn falch i fedru cynnal gweithdai cerddorol i bob un gan gynnwys unigolion sydd â phob math o anabledd.

Nath is glad to be able to host music workshops for everyone including individuals with all sorts of disabilities.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s